Oferta

OFERTA 3D

Firma wykonuje usługi badań nieniszczących w następujących zakresach :

Badania ultradźwiękowe:
– blach wg : EN 10160 ,SEL 072:77, BN-84/0601-05 i innych.
– prętów stalowych wg norm: EN 10308, SEP 1920, SEP 1921
– spoin wg EN ISO 11666, EN ISO 17640
– odkuwek wg norm: EN 10228-3 , EN 10228-4, SEP1921, BN-86/0601-09
– odlewów wg norm: EN 12680-1, EN 12680-2, EN 12680-3, DIN 1690-1, DIN 1690-2
– rur wg EN ISO 10893-8, EN ISO 10893-9, EN ISO 10893-10
– ultradźwiękowe pomiary grubości wg EN 14127, AD- 2000 Merkblatt HP-5/3

Badania magnetyczno-proszkowe ( na podst. EN ISO 9934-1) :
– spoin wg norm : EN ISO 17638, EN ISO 23278

– odkuwek wg normy: EN 10228-1
– odlewów wg normy: EN 1369

Badania penetracyjne (na podst. EN ISO 3452-1) :
– spoin wg EN ISO23277
– odlewów wg EN 1371-1, EN 1371-2, SEP1936, DIN 1690-2
– odkuwek wg EN 10228-2

Badania szczelności spoin :
– metodą penetracyjną wg EN 3452-1
– metodą próby ciśnieniowej

Badania wizualne połączeń spawanych wg EN ISO 17637

Ekspertyzy techniczne i reklamacyjne, odbiory jakościowe wyrobów hutniczych, konstrukcji stalowych i maszynowych.

Badania technologiczne wyrobów hutniczych (pobór prób, obsługa techniczna, badania w uznanych laboratoriach):

– próba statycznego rozciągania Rm, Re, A5 wg normy EN ISO 6892
– próba zginania wg EN ISO 7438
– udarności wg EN ISO 148
– próba przewężenia Z w kierunku grubości blach wg PN-EN 10164
– próba gięcia próbki napawanej ABV wg SEP 1390