Oferta

Automatyzacja procesów technologicznych w czasach ciągłego deficytu zasobów ludzkich jest doskonałym rozwiązaniem na zwiększenie efektywności produkcji oraz podniesienie jakości wyrobów. Integracja mechaniki, pneumatyki, elektryki oraz elektroniki pozwala na zautomatyzowanie niemalże każdego procesu technologicznego. Wykonujemy pojedyncze stacje manualne/automatyczne/zrobotyzowane począwszy od koncepcji poprzez projekt na wykonaniu kończąc.

Jesteśmy zorientowani na realizację oferty w każdej dziedzinie przemysłu.

Firma Echo-Test Automation realizuje prace w następujących obszarach :

Programowanie sterowników PLC oraz HMI

Programowanie sterowników PLC staje się coraz bardziej popularne w dobie dzisiejszego postępu technologicznego. Do ich niebywałych zalet należą szybkość i powtarzalność operacji, co niewątpliwie niesie ze sobą korzyści związane ze zwiększeniem stabilności procesową. Dodatkowo mogą być zintegrowane z innymi elementami automatyki, takimi jak: HMI, serwonapędy, falowniki i wiele innych, co umożliwia centralne zarządzanie całością maszyny. Poprzez zastosowanie PLC jesteśmy w stanie zdalnie sterować maszyną z każdej lokalizacji.

Realizujemy modyfikacje istniejących programów, jak i kompleksowo tworzymy kod wykonawczy dla nowo powstających maszyn, na niżej wymienionych sterownikach:

  • Allen Bradley (Rockwell Autmation)
  • Siemens
  • Mitsubishi
  • Omron

W razie konieczności oprogramowania maszyny na innym sterowniku prosimy o kontakt.


Pneumatyka

Jeżeli mowa jest o zautomatyzowaniu procesu nie sposób nie wspomnieć o elementach pneumatycznych, czyli np. FLR, czy siłownikach. Dzięki nim wprawiamy maszynę w ruch w sposób ekonomiczny, czysty, a przede wszystkim szybki.

Realizujemy projekty, zarówno od nieskomplikowanych manualnych stacji sterowanych sygnałami wyłącznie pneumatycznymi, po bardziej rozbudowane, zautomatyzowane lub zrobotyzowane maszyny sterowane przez np. elektrozawory.

FESTO

SMC


Robotyka

Myśląc o prężnie działającej fabryce zazwyczaj wyobrażamy ją sobie jako skupisko pełne robotów, tzw. zrobotyzowanych celach. Nie ma w tym myśleniu nic dziwnego, gdyż jak wiadomo zastąpienie człowieka robotem niesie za sobą szereg korzyści. Na piedestale zdecydowanie wysuwa się bezpieczeństwo, jeśli robot jest właściwie skonstruowany i oprogramowany, praktycznie nie ma możliwości popełnienia jakiegokolwiek błędu. Dodatkowo, roboty są w stanie wykonywać pracę ze zdecydowanie większą precyzją, dokładnością, a przede wszystkim wydajnością. Robotyzacja w obecnej produkcji jest dalece posunięta, roboty są w stanie montować części, przenosić je, paletyzować, transportować, dokonywać kontroli wizualnej itp.

FANUC

Universal Robot

Staubli


Manualne stanowiska robocze

Manualne stanowiska mogą poprawiać wydajność pracowników poprzez stworzenie ergonomicznej przestrzeni do montażu komponentów. Jednakże sprytne rozwiązania powodują, że przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym można oczekiwać poprawy jakości i wydajności poszczególnych operacji technologicznych.


Zautomatyzowane stanowiska

Stanowisko zautomatyzowane jest wyposażone w sterownik PLC, który kontroluje przebieg procesu. Elementami roboczymi są np. napędy, serwo napędy, siłowniki pneumatyczne oraz hydrauliczne itp.

W połączeniu z odpowiednimi czujnikami dają możliwość pełnej automatyzacji i kontroli procesu.


Stanowiska zrobotyzowane

Dostarczamy kompletne stanowiska zrobotyzowane w ramach linii produkcyjnych. Roboty mogą realizować funkcje technologiczne takie jak np. spawanie czy też zastępować człowieka w zakresie operacji manualnych na złożeniach. Doskonałym przykładem takiego stanowiska jest np. stanowisko to paletyzacji.


Urządzenia użytkowe

Pojazdy kołowe

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

  • przyspieszenie czasu produkcji,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • poprawa jakości i powtarzalność finalnego produktu.

Ponadto nasze rozwiązania oznaczamy znakiem CE poprawiając przy tym bezpieczeństwo użytkowania przez operatorów.

Specjalizujemy się w budowie linii produkcyjnych pod klucz. Tworzymy koncepcje, projektujemy poszczególne stanowiska i maszyny i składamy w całość integrując je ze sobą.