Praca

Poszukujemy odpowiedniego Kandydata na stanowisku:
- Specjalista Badań Nieniszczących z uprawnieniami VT, PT, MT lub UT- ilość wakatów 1
Opis stanowiska:
- Samodzielna i odpowiedzialna praca przy kontroli złączy spawanych konstrukcji stalowych,
- Praca w systemie zmianowym,
- Sporządzanie raportów z kontroli oraz sprawozdańz badań.
Wymagania:
- Wykształcenie - minimum średnie techniczne lub wyższe techniczne
- Doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok w badaniach nieniszczących
- Umiejętność posługiwania się sprzętem kontrolno pomiarowym
- Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
- Wiedza w dziedzinie spawalnictwa, hutnictwa i przetwórstwa metali
- Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office,
Predyspozycje:
- Dostosowanie się do pracy w zespole
- Zdolność podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
- Stanowczość
- Rzetelność
- Punktualność i zdyscyplinowanie
- Wysoka kultura osobista i techniczna
Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową z możliwością pracy stałej
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
- udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług badawczych
- atrakcyjne wynagrodzenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres biuro@echo-test.pl.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji F.U.H. Echo-Test Czesław Ulman (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póŸniejszymi zmianami)."